شرکت پتروشیمی خوزستان

وب سایت رسمی شرکت پتروشیمی خوزستان | تماس با ما

نشاني مكاتبه شرکت پتروشيمي خوزستان

واحد فروش:

تلفن: 52170331 61 (+98)

نمابر: 52170019 61 (+98)

دفتر تهران:

آدرس: تهران، خیابان وزراء، کوچه پنجم، پلاک 22، طبقه دوم - صندوق پستی: 1513643911

دفتر مرکزی:

88554789-88707639 21 (+98)

نمابر: 88707395 21 (+98)

ایمیل:info@kzpc.ir

نشانی مکاتبه مجتمع پتروشيمي خوزستان

شماره های تماس:

مرکز مخابرات: 18-52170100 61 (+98)

روابط عمومی: 52170230 61 (+98)

نمابر دبيرخانه: 52170019 61 (+98)

نشاني مجتمع:

خوزستان، منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي، سايت 4 کد پستی 6356134531

صندوق پستی مجتمع:

168 بندرامام خمینی(ره)- ايران

پتروشیمی خوزستان روی نقشه

فرم تماس