شرکت پتروشیمی خوزستان

وب سایت رسمی شرکت پتروشیمی خوزستان | طرح استعدادیابی و توانمندسازی نیروی انسانی هلدینگ خلیج فارس

طرح استعدادیابی و توانمندسازی نیروی انسانی هلدینگ خلیج فارس

تاریخ انتشار: ۹۸-۰۴-۱۵

طرح استعدادیابی و توانمندسازی نیروی انسانی هلدینگ خلیج فارس

فراخوان عمومی برای مجموعه کارکنان و مدیران شرکت‌های تابعه صنایع پتروشیمی خلیج فارس

طرح  فراگیر استعدادیابی و توانمندسازی سرمایه انسانی

سطوح مدیریتی شرکت‌های تابعه صنایع پتروشیمی خلیج فارس

لینک ثبت نام

http://91.106.95.114:3010/RegistrationL1.aspx

آخرین خبرها