شرکت پتروشیمی خوزستان

وب سایت رسمی شرکت پتروشیمی خوزستان | مدیر عامل پتروشیمی خوزستان در پیامی شهادت سردار سرافراز اسلام سپهبد پاسدار شهید قاسم سلیمانی را تسلیت گفت