شرکت پتروشیمی خوزستان

وب سایت رسمی شرکت پتروشیمی خوزستان | بیانیه چشم انداز

بیانیه چشم انداز مجتمع پتروشیمی خوزستان

 

شرکت برآنست که تا پايان سال 1399 به : سازماني سرآمد از لحاظ کيفيت و قيمت در زمينه توليد پليمرهاي مهندسي ، توسعه آلياژها و ورق‌های پلي کربنات،رزين اپوکسي و افزايش اثربخشي ارائه راه حل‌هاي تخصصي مرتبط با کاربري محصول در بازارهاي هدف تبديل گردد.